VÄTEPEROXID 17,5% TEKNISK 1L

VÄTEPEROXID 17,5% TEKNISK 1L
Artikelnr: 240002
88,00 kr

Desinfektions- och blekmedel.

"Som privatperson så måste man ha tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB för att få köpa Väteperoxid över 12%."

Adress till ansökan:

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/spr%c3%a4ng%c3%a4mnensprekursorer/Ans%c3%b6kningsblankettPrekursorer150323.pdf

Är du företagare så vill vi be dig om en kopia på ditt registrerings bevis.

Vi säljer ej utan giltigt tillstånd med kopia till info@rhm.se

Kontakta oss ifall om ni behöver assistans/hjälp.

Säkerhetsdatablad

http://scandborst.se/Global/Nitor/SDB/Upplagda_2013/Nitor%20V%C3%A4teperoxid,%20SDB%202013.pdf